September 14, 2012
VS
2nd Period - 10:24
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Dmitri Bykov 0% (0 votes)
Sergei Plotnikov 100% (1 votes)
Draw 0% (0 votes)