April 14, 2013
VS
1st Period - 17:49
2012-2013 Postseason Season
Voting Results
Jason Deitsch 0 votes
Kenton Miller 0 votes
Draw 0 votes