November 23, 2013
VS
2nd Period - 11:52
2013-2014 Regular Season
Voting Results
Nikolai Kazakovtsev 100% (2 votes)
Rafael Batyrshin 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)