February 13, 2015
VS
3rd Period - 20:00
2014-2015 Regular Season
Voting Results
Nikita Vyglazov 0 votes
Ryan Whitney 0 votes
Draw 0 votes