January 19, 2007
VS
1st Period - 5:13
2006-2007 Regular Season
Voting Results
Garrett Klotz 0 votes
Myles Stoesz 0 votes
Draw 0 votes