September 29, 2001
VS
1st Period - 2:47
2001-2002 Preseason Season
Voting Results
Krzysztof Oliwa 0 votes
Jody Shelley 0 votes
Draw 0 votes