February 15, 2008
VS
1st Period - 2:41
2007-2008 Regular Season
Voting Results
Ryan Webb 0 votes
Phil Cherneski 0 votes
Draw 0 votes