April 24, 2009
VS
3rd Period - 19:48
2008-2009 Postseason Season
Voting Results
Sergei Kolosov 33.3% (1 votes)
Ryan White 0% (0 votes)
Draw 66.7% (2 votes)