September 09, 2019
VS
3rd Period - 19:14
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Artyom Chmykhov 0 votes
Draw 0 votes